+(status:0) +(ddmStructureKey:19502) +(head:true) +(+(ddm/11341/priorita_sk_SK:top)) +(+(ddm/11341/only-zu_sk_SK:false)) +(title_sk_SK:[a TO z] title_sk_SK:[а TO я])
I. Korčok na VZ OSN: „Slovensko preberá svoj diel zodpovednosti za medzinárodný rozvoj, mier a ľudské práva“

19.september

I. Korčok na VZ OSN: „Slovensko preberá svoj diel zodpovednosti za medzinárodný rozvoj, mier a ľudské práva“

Štátny tajomník Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Ivan Korčok sa dnes (19. septembra) zúčastnil v sprievode prezidenta SR Andreja Kisku na otvorení všeobecnej rozpravy 72. zasadnutia Valného zhromaždenia OSN v New Yorku a na stretnutí s úradujúcim predsedom VZ OSN Miroslavom Lajčákom. Z prejavu prezidenta SR na pôde Valného zhromaždenia považuje I. Korčok za najdôležitejší moment výzvu vrátiť sa späť k princípom a hodnotám, ktoré definovali OSN pri jej zrode: mier a bezpečnosť ako základné predpoklady pre vytváranie zdravej, prosperujúcej a spravodlivej spoločnosti pre všetkých ľudí na tejto planéte, čo je aj motto, ktoré si pre 72. Valné zhromaždenie OSN zvolil jeho predseda Miroslav Lajčák.

I. Korčok: „Úsilie o reformu OSN má potenciál zlepšiť fungovanie organizácie, posilniť jej postavenie a vážnosť vo svete“

18.september

I. Korčok: „Úsilie o reformu OSN má potenciál zlepšiť fungovanie organizácie, posilniť jej postavenie a vážnosť vo svete“

Reforma OSN je jeden z procesov v rámci OSN, ktoré rezonujú najviac. Globálne výzvy si vyžadujú aj globálne odpovede – ich základným pilierom je pevná a efektívna Organizácia Spojených národov.

Miroslav Lajčák zložil slávnostný sľub predsedu 72. VZ OSN

12.september

Miroslav Lajčák zložil slávnostný sľub predsedu 72. VZ OSN

Minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Miroslav Lajčák zložil v pondelok 11. septembra v New Yorku slávnostný sľub predsedu 72. Valného zhromaždenia OSN, v ktorom sa okrem iného prihlásil k tomu, že si bude plniť povinnosti a vykonávať funkcie zverené ako predsedovi Valného zhromaždenia OSN v súlade s Chartou OSN „bez toho, aby som požadoval alebo prijímal akékoľvek inštrukcie vo vzťahu k výkonu svojej funkcie od niektorej vlády alebo subjektu mimo OSN“. M. Lajčák sa stal druhým predsedom Valného zhromaždenia OSN, ktorý zložil pri prevzatí funkcie tento sľub, ustanovený rezolúciou VZ OSN A/RES/70/305 zo dňa 13. septembra 2016. Rezolúcia nazvaná „Revitalizácia práce Valného zhromaždenia“ tiež stanovila etický kódex predsedu VZ OSN.

I. Korčok: „Bezpečnostná stratégia Slovenskej republiky odráža poznanie, že dianie vo svete sa nás bytostne dotýka“

11.september

I. Korčok: „Bezpečnostná stratégia Slovenskej republiky odráža poznanie, že dianie vo svete sa nás bytostne dotýka“

Štátny tajomník Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Ivan Korčok sa dnes (11. septembra) stretol na pôde rezortu diplomacie so zástupcami parlamentných politických strán, mimovládnych organizácií a novinárskej obce, aby im predstavil návrh Bezpečnostnej stratégie Slovenskej republiky. Dokument spracovala medzirezortná pracovná skupina a ministerstvo dokument predložilo do medzirezortného pripomienkového konania a na celospoločenskú diskusiu.

I. Korčok na Gymnichu: „Korene radikalizácie najmä mladej generácie treba hľadať v kríze identity“

8.september

I. Korčok na Gymnichu: „Korene radikalizácie najmä mladej generácie treba hľadať v kríze identity“

Neformálne stretnutie šéfov diplomacie v Talline (Gymnich) dnes (8. septembra) pokračovalo posúdením pracovných metód Rady pre zahraničné veci a spoločnou diskusiou s partnermi z kandidátskych krajín EÚ, zameranou na otázky boja proti radikalizácii a násilnému extrémizmu. Ako v diskusii konštatoval I. Korčok, oba fenomény sa stávajú zo dňa na deň akútnejšími, pričom nám ešte stále chýbajú fungujúce mechanizmy na vysporiadanie sa s nimi.

Logo slovenského presdsedníctva v Rade EÚ 2016

 

ĎALŠIE AKTUALITY

Viac

Očakávané udalosti

OZNAMY PRED CESTOU

V NÚDZI (24 hodín, 7 dní)

+421 2 5978 5978